ข้อมูลกิจกรรม Ubon Art Fest

Dec 8, 2020

ข้อมูลกิจกรรม Ubon Art Fest

ART HOTEL
การจัดแสดงผลงานศิลปะคุณภาพและการจัดแสดงห้องพักเรืองแสง จาก 29 ศิลปิน บริเวณห้องพักในโรงแรม ยู โฮเต็ล แอนด์ คาเฟ่  

ART TECH
การจัดแสดงผลงานที่ผสมผสานระหว่างศิลปะและเทคโนโลยี โดยแสดงออกมาในรูปแบบนิทรรศการที่ให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์ด้วยตนเอง

Live Performance
การแสดงผลงานศิลปะ จากทั้งศิลปินระดับจังหวัดและระดับโลก รวมทั้งนักเรียนนักศึกษา ที่ต้องการนำเสนอความสร้างสรรค์ของจังหวัดอุบลราชธานีผ่านผลงานการแสดงโชว์สด อาทิ การแกะเทียน, แกะสลักน้ำแข็ง, การเพ้นท์สีควาย, การโชว์ Jet Ski เป็นต้น

Ubon Talk
การบรรยายเเละเสวนาเเลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ จากนักคิดนักออกเเบบ ผู้เชี่ยวชาญทั้งเป็นคนในพื้นที่และต่างจังหวัด เพื่อนำเสนอหลากหลายมุมมองของจังหวัดอุบลราชธานีไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

Local Connecting the Dot
กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าภายในย่านเมืองเก่าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อกระตุ้นและขยายพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ชุมชน

Street Art Market
ตลาดสร้างสรรค์ เพื่อเปิดโอกาสในการขายสินค้า ทดลองตลาด การวางแผนธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการสร้างสรรค์ และนักเรียนนักศึกษา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ

Street Food Market
แหล่งรวมร้านค้าอาหารท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี จากร้านค้าในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมอาหารท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่น

Music Program
กิจกรรมแสดงดนตรี จากนักดนตรีที่มีเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงในภาคอีสานอย่างสร้างสรรค์ที่ช่วยสร้างบรรยากาศและความเคลื่อนไหวให้กับเมือง 

Hand Craft Workshop
กิจกรรมเวิร์คช็อปที่ถ่ายทอดความรู้ เเละทักษะฝีมือโดยนักสร้างสรรค์ เพื่อให้พัฒนานำเอาความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมไปต่อยอดเชิงมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอนาคตได้